Vier het leukste kinderfeestje thuis!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.kinderfeestjevoorjou.nl. Gebruik maken van het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van betaalde producten) via de online betaalomgeving van www.kinderfeestjevoorjou.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.kinderfeestjevoorjou.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd. Het digitale product kunt u tot maximaal 5x downloaden.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Kinderfeestje voor Jou. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.kinderfeestjevoorjou.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Kinderfeestje voor Jou.

 

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Kinderfeestje voor Jou. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Kinderfeestje voor Jou garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Kinderfeestje voor Jou is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Kinderfeestje voor Jou. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw device en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Kinderfeestje voor Jou berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Kinderfeestje voor Jou geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

 

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kinderfeestje voor Jou vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

7. Klachten

Heeft u een klacht? Dan hoor ik dat graag. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@kinderfeestjevoorjou.nl en kan ik een passende oplossing zoeken. Als dit niet leidt tot ene oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden door op deze link te klikken. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

 

7. Identiteit van de ondernemer
Kinderfeestje voor Jou 

Joh. Kraaijeveldstraat 4, 3361 VL, Sliedrecht

Telefoonnummer: 06-21139859

Mail: info@kinderfeestjevoorjou.nl

KvK-nummer: 71312765 

BTW-identificatienummer: NL001257497B75